SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1967_6  Folk og Land  Valutasjef Anders Melteig: Va Banque Norges Bank?   
115290    Valutabeslag Maria Quisling  09.05.1945 
102300  SKJÆVESLAND, ODD INGE  VALGTE TYSKLAND AV FRYKT FOR RUSSLAND - OMTALE DAHLS BOK  13.10.1992 
102364  STORTINGSVALG 1933 OG 1936  VALGLISTER NS I OPPLAND   
107606  FOLK OG LAND  VALGET - BETRAKTNINGER AV REDAKTØREN   
1976_6  Folk og Land  Uverdig å sverte et menneske fordi man er politisk uenig. Om Quislings arbeide ved Moskva-legasjonen.   
113913  SAND, JOHN  Utøvelse av statsmakt på en fremmed stats territorium  01.10.1993 
104749  John Sand  Utøvelse av statsmakt på en fremmed stats territorium  01.10.1993 
109998  NTB  UTVALG STARTER JØDEBO-GRANSKNING  30.03.1996 
109209  LARSEN, STEIN UGELVIK  UTTALER SEG OM EN DOKUMENTSAMLING VEDRØRENDE NS   
108491  HELGEN, LARS  UTSTRAECKT HAND TIL QUISLINGAR - HARALD JUST PEDERSEN  19.04.1995 
109278  HELGEN, LARS  UTSTRAECKT HAND TIL QUISLINGAR - HARALD JUST PEDERSEN  19.04.1995 
113556    Utskrift av rettsbok for Eidsivating lagmannsrett. Hovedforhandling. Frode Halle  13.01.1948 
109031  EIDSIVATING LAGSTOL  UTSKRIFT AV RETTSBOK ANG FRODE HALLE 13/1-1948 - HOVEDFORHANDLING  13.01.1948 
114314  HANS FREDRIK DAHL, GUDLEIV FORR, LEIV MJELDHEIM OG ARVE SOLSTAD  UTSKJELT OG UTSOLGT  24.05.1997 
112172  P. HARSEM  Utrolig men sant, momenter 2. opplag   
115648    Utlevering av Vidkun Quislings urne. Diverse dokumenter fram til september 1973  01.07.1959 
105280    Utlevering av Vidkun Quislings urne  21.05.1959 
117752    Utkast til testamente, Maria Quisling   
117758    Utkast til testamente (Maria Quisling)   

Page 10 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 181, ending on 200

Hjelp og info