SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
101786  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  LEDELSE I EN FØRERSTAT - QUISLINGS NYORDNINGSFORSØK 1940-45   
101790  STORLID, P O LEKTOR  ZUR GESCHICHTE DER NORWEGISCHEN LEGION (4 S.BEGYNNELSE TIL SLUTT)   
101798  ERDMANN, G MAJOR  MOBILISERINGEN I APRIL 1940 - REGJERINGEN HJALP QUISLING  8.10.1945 
101824  VARDEN  BYGDEFOLKETS KRISEHJELP - HVA EN SELVVALGT LEDERKLIKK FORMÅR Å PR  18.08.1933 
101829  VARDEN  NÅR BØNDENE FÅR SVEVO (OM BYGDEFOLKETS KRISEHJELP)  29.08.1933 
101830  VARDEN  HØIRE OG QUISLING - NASJONAL SAMLING OG AFTENPOSTEN  30.08.1933 
101833  VARDEN  STORE TUMULTER UNDER QUISLINGS FOREDRAG I OSLO - Q BRINGES BORT  23.09.1933 
101849  VARDEN  QUISLING SLÅTT I GATEN I KRISTIANSAND  28.09.1933 
101850  QUISLING, VIDKUN  HØIRE ER ET DØENDE PARTI OG REPRESENTERER (VQ I HAUGESUND 1933)  28.09.1933 
101852  QUISLING, VIDKUN  DRAGKAMPEN MELLEM QUISLING OG HUNDSEID (LILLEHAMMER 5/10-33  5.10.1933 
101853  VARDEN  NASJONAL SAMLING OG KRISEHJELPEN I TURNHALLEN IGÅR (GUNNES, HIORT  9.10.1933 
101854  VARDEN  DREP HAM, ROPTE PØBELEN - ALVORLIGE DEMONSTRASJONER MOT QUISLING  13.10.1933 
101857  VARDEN  AVTALEN MED KRISEHJELPEN REDDET OSS FRA FLERTALL FOR ARBEIDERPART  1.11.1933 
101861  FOSS, THORBJØRN  PÅ FEIL SLAGMARK - INTERVJU MED AKSEL HEMBRE   
101887  ANDREASSEN, THORLEIF  POLITITROPPENES HISTORIE FRA KRIGEN SKAL SKRIVES  19.07.1992 
101902  RØED, LARS-LUDVIG  DEBATT-DAHL (OM HANS FREDRIK DAHL)  1.08.1992 
101906  RUUD, GEIR TERJE  FRONTKJEMPERE AVLYSTE NAZI-TREFF (KAMERADENWERK KORPS STEINER)  30.03.1992 
101914  BROX, STEINAR  QUISLING OG IDEENE OM DAHLS 2.BOK OM QUISLING  4.11.1991 
101915  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  STRIDEN I NS (OM SØRENSENS BOK HITLER ELLER QUISLING  20.10.1989 
101916  OLSEN, ANNE  QUISLINGS (OM QUISLING OG GIMLE OG GIMLES HISTORIE)   

Page 17 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 321, ending on 340

Hjelp og info