SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1951_40  Folk og Land  Høyesterett avsier dommer som er hån mot menneskerettighets-erklæringen og Stortinget. Av overrettssakføer Erling Ueland.   
1965_14  Folk og Land  Siegfried: "Nu skal Berggrav også renvaskes".   
1990_1  Folk og Land  Frontsøstrene ble straffet fordi de øvet barmhjertighet. Om Røde Kors' ansvar.   
1951_31  Folk og Land  Hva slags Norgeshistorie lærer barna våre på skolen i dag? (Forfalskning av data).   
1965_15  Folk og Land  F.J.P.Veale: "Opptakten til Norgesfelttoget for 25 år siden".   
1976_10  Folk og Land  Ingen norske frontkjempere ble dømt for krigsforbrytelser på Østfronten.   
1981_1  Folk og Land  Heimefronten - brakkebaronene og NS-medlemmene.   
1956_29  Folk og Land  Alexander Lange om "Londonbrevene". (som startet i F.o.L. Nr. 26-1955).   
1969_7  Folk og Land  Saken Hans S.Jacobsen vers. Sverre Løberg. II.   
1950_36  Folk og Land  Dr. Scharffenbergs bok: "Norske aktstykker". Anmeldt av Helge Grønstad.   
1954_1  Folk og Land  Narvik 9. April 1940. Dr. T.K.Derry og "Nordens Gilbraltar". En ukorrekt anmerkning av oversetteren - oberst Johannes Schiøtz - blir påtalt av Konrad Sundlo.   
1951_41  Folk og Land  Høyesterettsdommer Ferdinand Schjelderup. Om hans dommerpraksis.   
1968_15  Folk og Land  8 millioner briter ser ny patriotisk Quisling-film, hvor rettsoppgj.trekkes i tvil og gir honnør til Q.   
1973_16  Folk og Land  Ralph Hewins: Beleilig syndebukk. Forræderistemplet på Quisling 9.april.   
2002_5  Folk og Land  INO's brev til Bispekollegiet 26. Mars 2000.   
1954_10  Folk og Land  Kampen om Narvik - 9. April til 10. Juni 1940. Gustav Heber skriver om bl.a. De tyske flåtebevegelser nordover.   
1986_1  Folk og Land  Vidkun Quisling og fredsåret 1986. Stortingets egenrådige forlengelse av sin funksjonstid.   
1951_7  Folk og Land  Er erkjennelsen mulig? (Historisk over tiden 1939 - 40.   
1954_20  Folk og Land  9. April. H. Frøystad, refererer til Johan Scharffenberg om Kohts beryktede telefonsamtaler 7. April 1940.   
1950_32  Folk og Land  Vi rettslause og forsvaret. Av Trygve Engen.   

Page 17 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 321, ending on 340

Hjelp og info