SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
110382  Odd Martin Hesjadalen  Viken folkehøgskole var NS-skole under krigen   06.07.1996 
105150  COSPITO, NICOLA  Vidkun Wuislings drom om Luropa  1987 
114290  Hans Fredrik Dahl  VIDKUN QUISLINGS STATSKUPP 9.APRILL. ET FORFATNINGSHISTORISK PERSPEKTIV   
1966_21  Folk og Land  Vidkun Quislings siste rediotale 5.mai 1945.   
117791  Vidkun Quisling  Vidkun Quislings siste brev til Maria Quisling  23.10.1945 
116301    VIDKUN QUISLINGS HISTORISKE TALE. I STORTINGET 7. APRIL 1932. TRONTALEDEBATTEN    
1999_3  Folk og Land  Vidkun Quislings Europapakt forsvant. - Gjengis nå her.   
120199    VIDKUN QUISLINGS ELITEGYMNAS   
120258  Vidkun Quisling  Vidkun Quislings brev til mor og far  21.01.1924 
1958_32  Folk og Land  Vidkun Quislings arbeid for en samling av Europa. Fra appellen til Chamberlain i oktober 1939 til utkastet til Europapakt i 1944. En stor europeisk statsmann, som var langt forut for sin tid.   
1982_6  Folk og Land  Vidkun Quislings "Stornordiske Fredssamband" kunne sikret varig fred.   
113482  Kjell Aspaas  VIDKUN QUISLING. Slik han så seg salv   
115900    VIDKUN QUISLING. MANUSKRIPTER, BREV OG DOKUMENTER.    
115969    VIDKUN QUISLING. MANUSKRIPTER, BREV OG DOKUMENTER   
113484    Vidkun Quisling, slik han så seg selv  22.04.1978 
112103    Vidkun Quisling, informasjon på tysk  24.10.1945 
1960_26  Folk og Land  Vidkun Quisling, den norske gåte. Undstads bok om Føreren.   
109055  TALON, VICENTE  VIDKUN QUISLING, CRUZADO DEL NORTE   
116290    VIDKUN QUISLING, brevark    
118517  Vidkun Quisling  Vidkun Quisling til Riksminister Lammers.  10.03.1941 

Page 4 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 61, ending on 80

Hjelp og info