SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
117137    PROGRAM FOR NASJONAL SAMLING (NS)   
117393    Tysk bokside, blant annet om Norge - Tyskland  16.04.1943 
117649    Nasjonalsosialisme, Hvorfor jeg er medlem av NS   
110738    DE SOM IKKE KOM MED - OG DE UNEVNELIGE  23.08.1996 
111250    RETTSOPPEJØRET OG STRL. & 86   
113554    DA ANDRE NORDMENN FEIRET FREDEN, BEGYNTE EN OFFISERS NYE KRIG  1984 
115602    OSLO KRISTELIGE FOLKEPARTI. TIL OSLO VELGERE!   19.10.1936 
117138    Telegram til Vidkun Quisling  14.03.1935 
117394    Tysk bokside   
118674    Tysk brev til Quisling  07.07.1936 
115091    INGEN NORDMANN VAR I TVIL OM AT KRIGEN GIKK VIDERE   
115603    NASJONAL SAMLINGS LISTE  19.10.1963 
117139    Commission de coordination pour l'Entente du Fascisme Universel   16.03.1935 
104876    KLAR FRONT  05.11.1993 
113556    Utskrift av rettsbok for Eidsivating lagmannsrett. Hovedforhandling. Frode Halle  13.01.1948 
113812    HUNDSKRIV TIL ALLE PRESTER L DEN NORSKE STATSKIRKE   
114324    TYSK-NORSKE TORMOD (70) SØKTE SINE RØTTER: FANT REFERATET FRA HAMSUNS MØTE MED HITLER  09.02.1997 
114580    ETT VAR KLART: KONGENS NEI! KRIGEN FORTSATTE, SIER J. C. HAUGE  19.03.1969 
117141    Fransk dokument   1935 
104622    Brev til Quisling  06.01.1936 

Page 4 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 61, ending on 80

Hjelp og info