SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
104586  Dr. Georg Leibbrandt  Tysk dokument Quisling omtalt  1939 
106289    Tysk dokument Quisling og Bormann nevnt  05.10.1944 
105145    Tysk dokument i forbindelse med "Hasselmann" og skijegerbataljonen  30.06.1944 
113586    Tysk dokument hvor Quisling er nevnt  04.04.1940 
118705    Tysk dokument hvor Norge, Quisling mm blir omtalt  12.06.1939 
106368    Tysk dokument = Brev til Fritz  26.04.1940 
106369    Tysk dokument = Brev til  01.05.1942 
113480    Tysk dokument = Betrifft: Vidkun Quisling  25.12.1948 
120222    Tysk dokument  26.01.1945 
113587    Tysk dokument  07.04.1941 
113606    Tysk dokument  04.06.1940 
104450  gez.Neumann  Tysk dokument  01.02.1943 
106266    Tysk dokument  02.09.1944 
106267    Tysk dokument  1944 
111377    Tysk dokument  02.09.1944 
106286    Tysk dokument  26.09.1944 
113599  gez. Raeder  Tysk brev til: Sehr verehrter Herr Reichsminister! Omhandler Norske forhold  28.09.1942 
113595    Tysk brev til: Herrn Generaladmiral Boehm, Quisling omtalt samt forhold Norge-Tyskland  17.08.1947 
114906    Tysk brev til: Herr Hartmann  14.07.1956 
113607    Tysk brev til: Boehm  30.10.1940 

Page 16 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 301, ending on 320

Hjelp og info