SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
112935  Quisling  Til Rolf Andresen. Februarkampagne for hovedorganet "Nasjonal Samling".   21.02.1935 
103687  ØSTRING, BJØRN  TIL RINGDAL (OM LEGIONÆR JOHANNES KRISTEN FJUGSTAD)  17.06.1993 
100939  REICHSFUEHRER SS BERGER  TIL REICHSFUEHRER-SS (OM LEGIONEN TIL MARINEN)  23.10.1942 
115585    Til propagandalederne  21.03.1934 
108023  SAND, JOHN  TIL PROGRAMSEKRETÆR HELLERUD - RADIOPROGRAM OM JØDENE   
102455  ØSTRING, BJØRN  TIL OSLO POLITIKAMMER - AD RITTMESTER ARTHUR QUIST  20.08.1948 
108606  KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEP  TIL NS TILLITSMENN  5.03.1943 
105911  BERGE, JOSTEIN N  TIL NATEDAL OM TREFNINGER VED HAGLEBUVATNET I EGGEDAL 26/4-45   
105147  Fra kampfeiier - Espeland Konsentrasjonsleier   Til Maria Quisling, ettårsdagen for Vidkun Quislings død  24.10.1946 
101589  HARTMANN, SVERRE ADVOKAT  TIL MARIA QUISLING (SIDER AV ET FORELØPIG MANUSKRIPT)  16.09.1952 
114445  QUISLING, ARNE  TIL MARIA OM FAMILIEGRAVSTEDET OG VQ'S URNE - VEDLIKEHOLD  8.09.1959 
1961_13  Folk og Land  Til likegyldige abonnenter. Signaturen "S.B." tar et oppgjør med de lunkne av hjertet.   
112096    Til lagsstyre eller tillitsmann   
120048  ROLFSEN, TORGRIM  Til kamp mot historiefortielse   
109894  JOHANSEN, TOM R  TIL KAMP MOT FENRISULVEN OG VERDENSSLANGEN  26.03.1988 
104576    Til kamp for Norge !   
101946  SAND, JOHN  TIL JON BUSET (DIVERSE 5 SIDER)  10.08.1992 
113367  LUND, ARNULF  Til Johs. Myhren  08.04.1997 
100703  QUISLING, JØRGEN DR  TIL JACOBSEN,HANS S FYLKESMANN  18.01.1944 
103487  JOHANSEN, KRISTEN REGJ.ADVO  TIL INDUSTRIFORBUNDET - RESYME TIDL UTTALELSER  27.05.1940 

Page 20 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 381, ending on 400

Hjelp og info