SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
117918    Tysk dokument, omhandler blant annet Legionen, Quisling og Lindwig   
118193  Himmler  Tysk dokument, omhandeler Regiment-Norge, Quisling mm  22.01.1944 
113605    Tysk dokument, om forhold i Norge  21.03.1942 
104448    Tysk dokument, Norwegen  13.03.1943 
106285    Tysk dokument, Norske omtalt  09.09.1944 
116997    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  1940 
116998    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  25.01.1941 
120113    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  12.02.1942 
116019    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  1979 
105050    Tysk dokument, hvor Lie og Fuglesang er omtalt  02.12.1944 
118195    Tysk dokument, Fuglesang og Quisling nevnt  12.10.1942 
120140    Tysk Dokument vedr. Vidkun Quisling's dødsdag   24.10.1945 
111066    Tysk dokument vedr. Quisling, den Norske kirken mm  02.09.1942 
113594    Tysk dokument vedr. Quisling og Norske forhold  05.02.1942 
113589    Tysk dokument vedr. politiske forhold i Norge  28.09.1941 
117417    Tysk dokument vedr. Norske forhold, Quisling, Terboven blant de nevnte  20.06.1940 
117404    Tysk dokument vedr. Freiwilligenlegion Norwegen  30.12.1941 
104444    Tysk dokument vedr. Freiwilligen Legion Norwegen og Vidkun Quisling   
116450  ALFRED ED. FRAUENFELD   Tysk dokument til S. Hartmann, vedr april 1940   02.10.1956 
118204    Tysk dokument til Berger vedr. Quisling og Quist  23.12.1942 

Page 15 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 281, ending on 300

Hjelp og info