SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
111207    ABRECHNUNG MIT VERRÄTERN   01.04.1953 
104576    Til kamp for Norge !   
107386    Notater til en bok, tysk   
117608    ØKONOMISK LANDSSVIK   
118632    Quisling skulde ikke have været norsk Regeringschef  01.06.1956 
107387    Tysk brev til Vidkun Quisling   
114281    Overblikk over den internasjonale politikks betydning for norge  1947 
115305    Ting som har forsvunnet fra Gimle. Maria Quisling   
118633    Boksider, blant annet om 9.april   
116330    19 sider betraktninger blant annet om Quisling i aprildagene 1940   
105854    Budstikka FOR NASJONAL SAMLINGS TILLITSMENN TELEMARK  01.02.1944 
110700    Gjennem liberalisme og marxisme til den NASJONALE SOCIALISME.   
107135    Brev til Vidkun Quisling  30.05.1933 
111981    NS arbeideren  10.1937 
106368    Tysk dokument = Brev til Fritz  26.04.1940 
115310    Brev til Henrik Bergh  30.10.1945 
118638    Brev til Finn Thrana  03.04.1990 
105349    Møte med Quisling 8. 5. 1945  08.05.1945 
106369    Tysk dokument = Brev til  01.05.1942 
105350    Møte med Quisling  08.05.1945 

Page 25 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 481, ending on 500

Hjelp og info