SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
115030    Hildisch hadde religiøse åpenbaringer!    
115286    REDEGJöRING til OSLO SKIFTERETT, Akeravdelingen, Henrik Ibsensgate 7, Oslo, fra Maria Quisling, Erling Skjalgssönsgate 26, Oslo, vedr. Vidkun og Maria Quisling´s fellesbo.   1953 
104559    Buskerud Fylkesstevne, NS Lyngåsåsen   30.06.1935 
104815    Quisling-initiativ for å redde Tysklands-fanger   
110167    Veier til vår tid Skole - og bibliotekutgave  1994 
118103    Bilde av Gimle   
105329    Regjeringsadvokat Kristen Johanssen, diverse vedr. Norges Industriforbund  14.05.1940 
110425    Rundskriv til alle prester i den norske statskirke.Fra ministerpresident Vidkun Quisling.   
118617    Brev til Norwegischen Ministerpräsidenten Quisling, tysk  17.09.1942 
107116    Brev til Vidkun Quisling  28.06.1933 
111194    Lang norsk skrevet manuskript, - okkupasjonstiden  17.05.1946 
113242    Forklaring Aksel Holm  30.01.1946 
115290    Valutabeslag Maria Quisling  09.05.1945 
106093    Lov nr. l om gjennomføring av loven om alminnelig nasjonal arbeidsinnsats  23.02.1943 
110172    Fortid og samtid, Fem år under tysk okkupasjon   
115292    Brev til Maria Quisling  21.06.1950 
112221    Boksider: Dette er Rolvsøy herredsting under ett av krigsårene.    
118365    ARTIKKEL = Nazi protcol for sale in LI    
118623    Kurzer Tätigkeitsbericht des Außenpolitischen Amtes der NSDAP. von 1933-1943   
113248    Brev til Vidkun Quisling  25.07.1941 

Page 23 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 441, ending on 460

Hjelp og info