SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
113296  Vidkun Quisling  Quislings brev til Kongen  15.10.1945 
113297  VIDKUN QUISLING  Personlig brev til sin hustru  15.10.1945 
113299  Vidkun Quisling  Avskrift brev til Vilhelm Ullmann  13.10.1945 
104620  Vidkun Quisling  Brev til Konsul Halvorsen  15.02.1936 
113300  Vidkun Quisling  Den evige ...   
118699  Vidkun Quisling  Telegram til: The British Prime Minister   11.10.1939 
118190  Vidkun Quisling  Brev til Himmler vedr. Den norske Legion  17.11.1942 
118702  Vidkun Quisling  Brev på tysk  27.04.1939 
106947  Vidkun Quisling  Nasjonal Samling, foredrag i schøyenlunden søndeg 2.juli 1933  02.07.1933 
106953  Vidkun Quisling  Håndskrevet dokument   09.03.1925 
120258  Vidkun Quisling  Vidkun Quislings brev til mor og far  21.01.1924 
110533  Vidkun Quisling  Tre håndskrevne brev til Maria Quisling  25.07.1945 
104694  Vidkun Quisling  Tale: "Norske menn og kvinner"   
118251  Vidkun Quisling  Universiske strøtanker, kopi av original manuskriptet  01.10.1945 
118517  Vidkun Quisling  Vidkun Quisling til Riksminister Lammers.  10.03.1941 
112891  Vidkun Quisling  Brev fra: Vidkun Quisling  21.06.1934 
117790  Vidkun Quisling  Brev til Jørgen  14.10.1945 
118558  VIDKUN QUISLING  UTKAST TIL ORGANISASJON AV DEN NORSKE KIRKE  1944 
117791  Vidkun Quisling  Vidkun Quislings siste brev til Maria Quisling  23.10.1945 
116257  Vidkun Quisling  NS og det europeiske spørsmål. Diverse notater av Quisling   

Page 7 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 121, ending on 140

Hjelp og info