SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
102001  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  AV 1940'S HISTORIE 6: VEIEN TIL ADMINISTRASJONSRÅDET  7.11.1947 
102008  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  FERDINAND SCHJELDERUP ERINDRER VIDERE  27.12.1947 
102526  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  BEREDSSKAPSLOVENE  28.10.1950 
102027  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  PROTOKOLLKOMITEENS INNST. 2: KAMPEN MOT QUISLING  12.08.1948 
102034  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  NÅR OPPHØRER EN KRIG?  25.06.1948 
116132  VOGT, LORENTZ  Frifinnelsen av Ravner og Sandberg - Dommens premisser.  08.10.1947 
113394  VOGT, LORENTZ  ET OPPGJØR OVER EVNE   
100120  VOGT, JOHAN PROFESSOR  VÅREN 1940 - DAGBLADETS KRONIKK  30.01.1953 
101936  VOGT, JOHAN PROFESSOR  ET OMSTRIDT DOKUMENT (OM TERBOVEN OG STØREN - MASSETERROR)  16.04.1989 
116440  VOGT, JOHAN  Et omstridt dokument  16.04.1989 
103081  VOGT, BENJAMIN  QUISLING: MENNESKE OG FORBRYTER   
113393  VOGT, LORENTZ  LANDSSVIK ELLER REVOLUSJON?  11.04.1997 
113877  VlGTEL, ARNE JONSEN  De var soldater   
108770  VINDETREET SOGESKRIFT FOR  VINDETREET SOGESKRIFT FOR VINDAFJORD 1995 - OM AT   
105917  VIK, ARNFINN  INTERVJU GITT TIL JOSTEIN SAAKVITNE (CD ROM OM OKKUPASJONEN)   
105693  VIK, ARNFINN  Norrmän i krig för Finland  26.03.1994 
107438  VIGERUST, TORE HERMUNDSSON  SS-SKIJEGERBATALJONEN NORGES KAMP OM STØTTEPUNKTENE PÅ HØYDENE KAP  04.08.1994 
106987  Vidkun Quisling, Norsk krigsminlster utenfor tjeneste   Legitimasjon, ad. studere frimurerspørsmålet i Tyskland  24.07.1939 
107117  Vidkun QUISLING / W. F . K. Christie  Brev til M. Sterri  02.07.1933 
113295  Vidkun Quisling  Brev til Kongen  15.10.1945 

Page 6 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 101, ending on 120

Hjelp og info