SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
117931    Tyske boksider og Norske forhold   
120235    KAPITTEL 1. Utvalgets sammensetning og mandat   
105156    Da Quisling og Terboven spilte sjakk om to liv  12.11.1988 
106942    Förvirring i Italien: Kungahuset splittras?  06.10.1943 
115116    Hundseid fikk tolv års stralfarbeid  17.01.1946 
118188    Omhandler blant annet Quisling og Legionen, der Freiwilligen Legion Norwegen  06.03.1943 
110509    Okkupasjonåsra: brot og samanhengar i organisasjons- og næringsutvikling   
112813    Ivar Eide for herredsretten   
120238    Mange avisartikkler vedr. rettsoppgjøret og andre forhold  14.03.1998 
106945    Erklæring til det Norske folk  27.07.1935 
115631    Bondens yrke - folkets styrke!  27.03.1933 
118703    MEMORANDUM ÜBER DIE NEUORDNUNG IN NORWEGEN  10.02.1942 
105160    Dagen då Quisling sålde sitt land till Nazi tyskland  01.04.1990 
118704    Noen erindringer fra tiden omkring Vidkun Quislings siste dager    
111281    Prost J. L. Qvislings begravelse.  12.02.1930 
113585    Flere tyske dokumenter  04.04.1940 
117169    Fransk skrevet dokument adressert til Quisling  11.01.1935 
118705    Tysk dokument hvor Norge, Quisling mm blir omtalt  12.06.1939 
110514    "Quisling har sagt" Disse sitatene ble samlet efter hvert og brukt både i Nasjonal Samlings Ungdomsfylkings studiegrupper i Gjøvik og omegn før 9. april 1940.    
113586    Tysk dokument hvor Quisling er nevnt  04.04.1940 

Page 7 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 121, ending on 140

Hjelp og info