SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1976_1  Folk og Land  Hvorfor vi godtok Quslings aprilregjering. Noen kommentarer til en anmeldelse av Melsoms bok.   
1992_7  Folk og Land  ""Lettere åndssvak". - Prof. Gabriel Langfeldt om NS-folk."   
1961_21  Folk og Land  Den norske regjering i London. Av overrettssakfører Sverre Helliksen. Han går irette med Terje Vold, for dennes motivering for "rettsoppgjøret".   
1956_2  Folk og Land  Folkeretten og den norske kapitulasjonen 10.06.-40. Av H.Egede Nissen.   
1971_17  Folk og Land  Det nasjonale demokrati - som Q. Gikk inn for. - NS-brosyre fra 1938-1939.   
1968_5  Folk og Land  Siegfried: Hva maktkampen mellom Quisling og Terboven gjaldt.   
2002_1  Folk og Land  Frederik Prytz om Quisling og vrangforestillinger om NS ideologien.   
1954_19  Folk og Land  His Masters Voice. Hva den IV tyske hvitbok kan fortelle om de allierte planer med Norden. Hans Egede Nissen.   
1955_30  Folk og Land  Vil Norge rette på fadesen? Forslag om fullt ut å godta Europarådets internasjonale domstol.   
1963_9  Folk og Land  ""Krigen" og handelsflåten. Lederartikkel om overrettssakfører Sverre Helliksen."   
1967_7  Folk og Land  Svensk og norsk situasjonsbedømmelse i 1940. - General Thörnell.   
1970_21  Folk og Land  Grunnlovssvindelen som ble til "fortsatt krig". Om kong Haakons eksiltilværelse.   
1955_34  Folk og Land  Dokumentert kremmerjuss i Stortinget. Lederartikkel om st.s nektelse av lønn til de suspenderte tjenestemenn.   
1989_4  Folk og Land  Axel Stangs brev - til foreldre som var bekymret over ungdomstjenesten.   
1955_1  Folk og Land  Et brev til Kringkastingens Øksnevad. Ola Trønder skriver et åpent brev, angående Winston Churchill.   
1963_21  Folk og Land  Nils Nielsen: Tilstanden før og etter den anden Verdenskrig. Stauning 1935: "Vi maa skabe en national socialism ellers kommer de andre og gjør det for os".   
1964_31  Folk og Land  Rasestriden i Israel.   
1971_19  Folk og Land  Hadde ledende menn avtale med England om brit.-okkupasjon før 9.4. 1940?   
1976_2  Folk og Land  Nasjonal Samling ville ikke diktatur. Hvordan Quisling forestilte seg et faglig folkestyre.   
1980_1  Folk og Land  I mellomkrigstiden bevilget Arbeiderpartiet mer til forsvaret enn Høyre og Venstre.   

Page 9 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 161, ending on 180

Hjelp og info