SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1976_4  Folk og Land  I 1945 var barmhjertighet straffbart. Av søster Johanne.   
1957_15  Folk og Land  Fra den IV offisielle tyske hvitbok. Erklæring fra utenriksminister von Ribbentrop - 27. April 1940.   
1959_11  Folk og Land  Med Quisling i verdensrummet. Er det menneskelige arvestoff oppstått utenfor jorden? Om "Universismen".   
1952_15  Folk og Land  Det umenneskeligste og brutaleste historien kjenner. Det tyske flyktningsspørsmål fra etterkrigstiden.   
1957_13  Folk og Land  Fra Forbundets sekretariat: Meddelelse om konstituering av ny forbundsekretær.   
1965_3  Folk og Land  Red.: "Røster i pressen om Wieseners bok.   
1959_12  Folk og Land  Fra Vidkun Quislings tale i "lagretten". (Hans reise i Russland).   
1997_3  Folk og Land  Et folkevalgt statsstyre.   
1956_12  Folk og Land  Alex. Lange om Paul Hartmanns bok "Bak fronten".   
1958_21  Folk og Land  Dagens "Hjalmar Ekdal"er. Stortingsmann Wright forteller om Elverumsfullmakten. Av Olaf Holm.   
1968_9  Folk og Land  Britannias "Establishment" avslørt.III.   
1973_2  Folk og Land  Norge går inn for brutaliseringen av krigføringen.   
1957_29  Folk og Land  Da Norge ble lagt ut som åte. Av Leif Sundt. "Den farligste situasjon fra vestmaktenes synspunkt ville oppstå, dersom Hitler bestemte seg for å holde sine armeer i ro innenfor festningen Tyskland". Fra "The Nineteenth Century And After", februar 1940.   
1959_20  Folk og Land  Vitenskapelig arbeid om Quisling i USA. Lyder L.Unsetads bok: "Vidkun Quisling - The Norwegian Enigma".   
1965_4  Folk og Land  Hans S.Jacobsen: "Seierherrens justis". Kritikk av Wieseners bok.   
1980_4  Folk og Land  Maria Quislings testament.   
1985_3  Folk og Land  2000 mann arbeidet, bare èn ble dømt. - Tyskerarbeid på Værnes flyplass i 1940.   
1956_13  Folk og Land  Lege S.W.Brochmann: "Helsedirektør Evang og landssvikoppgjøret".   
1959_21  Folk og Land  Krigens historie i Norge på engelsk. Det arbeides med en fortsettelse av professor Unstads arbeid om Vidkun Quisling.   
1959_26  Folk og Land  Spansk tidsskrift hedrer Quislings minne. Stor artikkel i "En pie" av den unge spanske nasjonalist Vicents Talo´n.   

Page 12 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 221, ending on 240

Hjelp og info