SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
115641    Brev til Advokat Henrik Bergh, mye om Quisling under okkupasjonen  22.08.1945 
115897    Quisling testamente bekreftelse  16.09.1940 
113594    Tysk dokument vedr. Quisling og Norske forhold  05.02.1942 
115642    Brev til Henrik Bergh, vedr. Vidkun Quisling  28.08.1945 
115898    Gjensidig testament  17.01.1944 
110523    Quisling har sagt  30.03.1940 
111035    Boksider vedr. Elverumsfullmakten  05.03.1997 
113595    Tysk brev til: Herrn Generaladmiral Boehm, Quisling omtalt samt forhold Norge-Tyskland  17.08.1947 
115899    Kvittering for beslaglagte penger, Gimle Fru Maria Quisling  09.05.1945 
113596    Tysk brev til Quisling  17.08.1941 
115900    VIDKUN QUISLING. MANUSKRIPTER, BREV OG DOKUMENTER.    
118204    Tysk dokument til Berger vedr. Quisling og Quist  23.12.1942 
105683    GUIDE TO CAPTURED GERMAN DOCUMENTS-DEPOSITORIES   
120254    Fortiden skygger fortsatt   
115135    AVSKRIFT FRA HADELAND AVIS DEN 30,05,1945. Paul Staksrud gjenfunnet som lik.   30.05.1945 
115648    Utlevering av Vidkun Quislings urne. Diverse dokumenter fram til september 1973  01.07.1959 
115649    Norsk dokument vedr. blant annet mellomkrigstiden   
116162    Boksider, deriblant om Vidkun Quisling  1988 
117442    Brev til Nasjonal Samlings Fører Vidkun Quisling, vedr bergverksdrift  30.10.1940 
115139    Aktuell - Dette viste ikke London-regjeringen  29.08.1970 

Page 9 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 161, ending on 180

Hjelp og info