SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
104723    P.M.I. ad. Nasjonal Samling  03.01.1936 
104979    Quisling: En fører, for makttroende   
107021    SKAL VI TA PARTI eller være nøifrøl?  23.12.1937 
110587    Sovjetpengar till norsk socialdemokrati    
115195    Utdrag av aviser   01.09.1946 
117755    Utkast med notater, Testamente Maria Quisling   
118523    Der 5chicksalsweg der norwegischen Freiwilligen-Division der Waffen-55  05.02.1941 
115708    La aldri skjul på NS-sympati   
115964    DENNE BOK HAR TILHØRT VIDKUN QUISLING. Inntekter, regnskap tidlig i 1940   
116988    Angrepet på Norge april 1940. Blant annet oversikt over skip benyttet.  21.06.1940 
117756    Momenter til Testament. med notater, Maria Quisling   
105237    Boksider: Eidsivating lagmannsretts dom 20. desember 1947   
113917    Oppgjøret med okkkupasjonsårene  03.09.1980 
115965    Kvitteringer for utbetalinger fra Vidkun Quisling   
117501    Bondens krise, Olav Liens foredrag   
117757    Utkast -Momenter for testament. Maria Quisling   
104726    Brev til Vidkun Quisling  12.12.1938 
107535    FØLG MED TIDEN  10.10.1942 
110590    Sovjetpengar till norsk socialdemokrati   
114686    10 dager før forsikringen om å respektere Norges nøytralitet var angrepsplanen klar  04.12.1945 

Page 15 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 281, ending on 300

Hjelp og info