SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
110166  Hamar Dagblad  ARTIKKEL = NRK sender ikke innslag med Quisling - minister  08.08.1989 
107627  TORSTEIN THOMASSEN   ARTIKKEL = NS- ministeren som turde domstolene og døden   
118393  AFTENPOSTEN = ULF ANDENÆS  ARTIKKEL = Ny bruk av Quislings førerbolig  25.03.1999 
107047  LUDWIG MOWINCKEL  ARTIKKEL = NØITRALITET ELLER KRIG.  29.12.1937 
104324  Anette Sjursen  ARTIKKEL = Når man er både jøde og bonde   01.10.1985 
104760  Folk og Land  ARTIKKEL = Også Kjesæterkartoteket forsvunnet  01.05.1971 
113744  Morgenbladet = Johan Scharffenberg  ARTIKKEL = Okkupasjonens forhistorie  16.11.1948 
104519    ARTIKKEL = Om Hitler hadde seiret - hva da?   
110408  AFTENPOSTEN = Lars Reiermark  ARTIKKEL = Om å holde seg til fakta  31.12.1995 
107625  AFTENPOSTEN = ELISABETH HOLTE  ARTIKKEL = Psyko-gåten Riisnæs  08.09.1989 
107621  AFTENPOSTEN  ARTIKKEL = På nazi-ministerens forværelse   09.09.1989 
107401    ARTIKKEL = PAAL BERG KOMMER - OG GÅR   
117778  A-magasinet, Aftenposten  ARTIKKEL = Quisling i nytt lys  18.07.1987 
107153  HAMAR ARBEIDERBLAD  ARTIKKEL = Quisling løi på Lillehammer  07.10.1933 
107655  Hamar Dagblad = Steinar Sætervadet  ARTIKKEL = Quisling og Normanns Europa- visjoner  12.11.1994 
114293  AFTENPOSTEN  ARTIKKEL = Quisling overtalte Hitler til overfallet på Norge  1945 
110696  GEORG ØVSTHUS  ARTIKKEL = Quisling som tenker   
106087  Morgenbladet = Chr . Christensen  ARTIKKEL = Quisling-brevene: Flere og flere spØrsmål krever nå et klart svar  29.08.1984 
118308  VARDEN = I.C. Stridsklev   ARTIKKEL = Quisling, Sønsteby og Rinnan  17.03.1999 
105858    ARTIKKEL = Quisling: En fører for fall  10.11.1993 

Page 15 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 281, ending on 300

Hjelp og info