SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
108682  ØSTRING, BJØRN  NOTAT OM BJERGE,STAXRUD,ROY BACK M FL (NOE GRAVES NED)  19.04.1995 
102061  ØSTRING, BJØRN  ETTER KRIGEN MÅ DET IKKE FINNES EN UNGDOMSFØRER SOM IKKE HAR VÆRT   
109207  ØSTRING, BJØRN  BJØRN ØSTRINGS VELKOMSTHILSEN I ELDORADO 26/9-1943   
102856  ØSTRING, BJØRN  RESYME AV LEGIONENS HISTORIE - ORDNET ETTER DATO/ FRA DAG TIL DAG  26.03.1993 
109741  ØSTRING, BJØRN  ERKLÆRING OM FORHOLDENDE PÅ GIMLE I MAI 45 OG VQ'DOKUMENTER  16.03.1950 
109490  ØSTRING, BJØRN  TIL SAXVIK,HARALD (OM OPPHOLDET PÅ ILEBU)  1.02.1996 
109753  ØSTRING, BJØRN  NOTAT ETTER SAMTALE MED ODDVAR BJERGE - STOFF UNIFORMER MV  12.05.1996 
100585  ØSTRING, BJØRN  TALE TIL NSUF'S FØRERKORPS RIKSMØTET 1942   
103430  ØSTRING, BJØRN  TIL FJØRTOFT,KJELL - GIR OPPLYSNINGER OM DIVERSE PERSONER  11.11.1988 
103687  ØSTRING, BJØRN  TIL RINGDAL (OM LEGIONÆR JOHANNES KRISTEN FJUGSTAD)  17.06.1993 
108535  ØSTRING, BJØRN  HUSKELISTE FRA FANGENSKAPET V/ADVOKAT CHRISTIE (SVIGERFAREN)  17.04.1995 
102455  ØSTRING, BJØRN  TIL OSLO POLITIKAMMER - AD RITTMESTER ARTHUR QUIST  20.08.1948 
103795  ØSTRING, BJØRN  LITTERATUR OM NORSKE FRIVILLIGE I HANS BESIDDELSE  7.02.1993 
109659  ØSTRING, BJØRN  LITTERATUR OM NORSKE FRIVILLIGE I HANS BESIDDELSE  7.03.1996 
103044  ØSTRING, BJØRN  TIL SIGURD SENJE OM AT RYGG NEVNER 12 RKS  3.11.1985 
103046  ØSTREM, TH DR  BERETNING OM 'DE FØRSTE DØGN UNDER TYSKERNES OKKUPASJON AV NORGE A  23.09.1949 
115456  ØSTREM, DR. TH.  Psykiatri på villspor  08.09.1940 
115340  ØSTREM  de første døgn under tyskerenes occupation av Norge april 1940  09.09.1972 
100867  ØRNHØI, STEIN  QUISLING SOM HAN ALLTID VAR (OM DAHL:'EN FØRER BLIR TIL')  22.10.1991 
103748  ØRNHØI, STEIN  RØDT 'BRUSHODE' RUNDER 50 ÅR  14.11.1985 

Page 2 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 21, ending on 40

Hjelp og info