SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
118659    Min Virksomhed i Rusland og Norge.   07.02.1985 
115588    Kampfeller! Det er ikke på denne måten vi seirer!  05.05.1934 
115589    Prop. Med. NS Propaganda-meddelelser  25.05.1934 
118149    BILAG. UTEN NUMMERERING, manus med mangler  10.04.1940 
118661    VAR DET NØDVENDIG MED ET RETTSOPPGJØR ETTER OKKUPASJONEN ?   
113286    Svensk artikkel   
112775    40 MANS GISSLAN FÖR DE SKJUTNA POLISOFFICERARNA   
113287    NORDISKT INSTITUT I OSIO FÖR NAZISTISK NYORDNING   
120199    VIDKUN QUISLINGS ELITEGYMNAS   
104608    Personlig brev til Quisling  14.08.1934 
112520    Vurdering rundt løftet til Quisling  1946 
113288    MALTE WELIN SKALL NYORDNA SVERIGE!   
104609    Postkort til Maria Quisling   
112265    Krigsinvaliden hefte 2 1996, likvidasjoner i Norge under okkupasjonen  01.02.1996 
111242    DE SAKALATE GODE NORDMENN   
117642    UNDERSØKELSESKOMMISJONEN AV 1943  1943 
118666    Brev til garnisonsprest Kjell Stub, Avsluttet med broderhilsen Deres i Kristus forbundne  23.10.1935 
104611    DIE ERNEUERUNGSBEWEGUNG IN NORWEGEN  11.08.1934 
110731    INNTRYKK FRA REGJERINGSKRETSER  1948 
117643    GJENSIDIGE RETTIGHETER OG PLIKTER MELLOM OKKUPANT OG OKKUPERT LAND   

Page 2 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 21, ending on 40

Hjelp og info