SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
109093  QUISLING, VIDKUN  TIL HIMMLER - FORESLÅR AT SAMLIGE NORSKE SAMLES I EN ENHET  17.11.1942 
109298  FORFATTER IKKE ANGITT  TIL HERR STATSRÅD VIDKUN QUISLING - HÅNDSKREVET, SIDER MANGLER   
107457  WRIGHT, CARL P STORT.REPR.  TIL HARALD FRANKLIN KNUDSEN - OM ELVERUMSFULLMAKTEN 28/1-1960  28.01.1960 
104195  WRIGHT, CARL P STORT.REPR.  TIL HARALD FRANKLIN KNUDSEN - BL A ALLIERTE SPIONASJE  28.01.1960 
104309  QUISLING, VIDKUN  TIL HANS-WILHELM SCHEIDT - AD REISE TYSKLAND AUGUST 1939  24.07.1939 
109070  BRUNÆS, OLE  TIL HANS WERNER NEULEN - OPPLYSNINGER OM NROSKE FK ETC  23.06.1981 
101440  SAND, JOHN  TIL HANS FREDRIK DAHL (OM STUDIE NORD)  22.01.1991 
103805  RUSTAD, EINAR J  TIL H R ADVOKAT J B HJORT - ANGÅENDE BJØRN ØSTRING SAK  26.09.1948 
105572  SAND, JOHN  TIL H F DAHL - FOLKERETTSLIGE SPØRSMÅL  22.01.1991 
103176  AARBERG, BENDIK  TIL GULATING LAGMANNSRETT AD DOMSAVSIGELSE  1.12.1947 
103430  ØSTRING, BJØRN  TIL FJØRTOFT,KJELL - GIR OPPLYSNINGER OM DIVERSE PERSONER  11.11.1988 
111222  Sophus Noreger  Til Dere som ønsker å ferstå en såkalt Landssvikers syn på Lanssvik-ophjøreto  26.02.1949 
1966_20  Folk og Land  Til belysning av det store forræderi.   
102616  ARNTZEN, UNDERLAND ADV.FIRM  TIL ASCHEHOUG - SVEN ERIK DAHL BESKYLDER H F DAHL FOR PLAGIAT  6.08.1991 
109580  STRIDSKLEV, INGER CECILIE  TIL ARNFINN MOLAND - BREV - TILSVAR ARTIKKEL AFTENPOSTEN   
102141  QUISLING, VIDKUN  TIL ALLE PRESTER I DEN NORSKE STATSKIRKE  26.02.1942 
110430  Av rikspropagandasjef, statsråd dr. LUNDE  Til alle N S folk på 8-årsdagen for stiftelsen av Nasjonal Samling  17.05.1933 
104571  Av rikspropagandasjef, statsråd dr. LUNDE  Til alle N S folk  17.05.1941 
103177  AARBERG, BENDIK  TIL ? - SITATER FRA KOHT:FRÅ SKANSE TIL SKANSE, GULLET MV  9.07.1965 
118657    TIDSTABELL 7. juni - 21. november 1940.   07.06.1940 

Page 21 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 401, ending on 420

Hjelp og info