SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1957_2  Folk og Land  Befant Norge seg i krig med Tyskland etter at våpnene var lagt ned i 1940?   
1950_30  Folk og Land  Begikk fylkesmann Skjånes krigsforrederi i 1940? Entreprenørsak fra 1950.   
1968_19  Folk og Land  Begrepsforvirring omkring "fascismen".   
114521  AFTENPOSTEN = Einar Syvertsen  Begrepsfovirring om krigs- og okkupasjonshistorien  05.04.1970 
117154  Quisling  Bekreftelse på medlemskap  03.01.1935 
1973_20  Folk og Land  Belgias rettsoppgjør. V/Ralph Hewins.   
103630  KRINGSTAD, HANS  BENKOW STOPPET BAUTA - 'FINSKE MYNDIGHETER SNUDDE PÅ HÆLEN'  6.07.1993 
112038  EIDISSEN, ELIN BØRSET  Ber VG trekke CD-rom'en    
102526  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  BEREDSSKAPSLOVENE  28.10.1950 
103046  ØSTREM, TH DR  BERETNING OM 'DE FØRSTE DØGN UNDER TYSKERNES OKKUPASJON AV NORGE A  23.09.1949 
104069  HERVIK, HARALD  BERETNING OM TJENESTEN I DEN NORSKE LEGION  28.11.1988 
104321  QUISLING, MARIA  BERETNING OM VQ'S REISE TIL BERLIN 1939   
102412  RUUD, EDVARD JENTOFT  BERETNING OM/AV SOGNEPREST ROLNESS I KRIGSTIDEN - BERGGRAV  15.06.1992 
103309  MORGENBLADET  BERETNINGEN SOM FEIER TVILEN TILSIDE OM DE SISTE DØGNENE PÅ SKALLU  2.12.1983 
108143  GREVE, TIM  BERGEN I KRIG - BIND I - 2 SIDER OM VQ'S MOTVILJE MOT OKKUPANTENE   
100890  GREVE, TIM  BERGEN I KRIG - ENKELTE SIDER   
103030  JOHNSON, ALEX BISKOP  BERGGRAV 1942-45 - OM BERGGRAVS: 'FRONT, FANGENSKAP, FLUKT'  16.11.1966 
102827  NATEDAL, TOMMY  BERGGRAV:'VQ HAR GJORT LANDET STØRRE TJENESTER ENN NOEN ANER'  18.03.1993 
1996_1  Folk og Land  Berggrav? - Leder i Hamar Arbeiderblad 11.9.46.   
101630  BERG, PAAL H.R.ADV  BERGS TALE I RADIO 15/4-40 (TAKK TIL QUISLING)  17.01.1946 

Page 21 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 401, ending on 420

Hjelp og info