SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
2001_3  Folk og Land  Terbovens egenrådige fremferd i Norge, belyst ved dokumentfunn.   
102871  SKODVIN, MAGNE PROFESSOR  TERBOVEN EN REALIST, QUISLING EN FANTAST   
102551  WESTLIE, BJØRN  TERBOVEN - DEN TYSKE KOLONIHERREN (OM NØKLEBYS BOK)  19.11.1992 
102467  JOHANSEN, IVAR - NTB  TERBOVEN - BRUTAL, MEN DYKTIG RIKSKOMMISSÆR (OM NØKLEBYS BOK)  23.11.1992 
114691  BONNEVIE, THOMAS  TENKT OG FØLT i første okkupasjonsår  20.02.1947 
101673  SKIENSFJORDENS PRESSE  TELEMARK HIRDFYLKINGS GAVE TIL FØREREN ('HIRDØKS I SØLV')  7.07.1942 
100640  WEXELSEN, W INNENRIKS-ANSVA  TELEGRAMMET FRA DER FUEHRER TIL MINISTERPRESIDENTEN (DISKUSJON)  25.04.1944 
111278  Flere  Telegram, KONDOLASJON I ANLEDNING DERES MORS BORTGANG  14.05.1941 
118699  Vidkun Quisling  Telegram til: The British Prime Minister   11.10.1939 
104171  RINGERUD, OLINE WÆTHING  TELEGRAM TIL VQ - KONDOLANSE MORENS BORTGANG   
104708    Telegram til Vidkun Quisling, HJERTELIG TAK FOR FOREDRAGET   02.10.1936 
104711  Erlig Eriksen  Telegram til Vidkun Quisling, gratulasjon  18.07.1936 
117138    Telegram til Vidkun Quisling  14.03.1935 
104702  Familien Fasting  Telegram til Vidkun Quisling   
104707    Telegram til Quisling. Vi takker vaar fører.  02.10.1936 
117151    Telegram til Quisling, fransk tekst  19.01.1935 
104705  Gjøvik N.S.  Telegram til Quisling, "vor hilsen!"  18.07.1936 
104709  Porsgrunn lag  Telegram til Quisling, "Heil og Sæl"  02.10.1936 
117131  Baroni  Telegram til Quisling  03.09.1935 
104710  ANNA OG TRYGVE GUNDERSENS   Telegram til Quisling  02.10.1936 

Page 23 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 441, ending on 460

Hjelp og info