SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1987_7  Folk og Land  Quislings generaloppgjør med tysk imperialisme. En avvisning av tyske metoder og politikk.   
1987_6  Folk og Land  En forbrytelse å utslette de nasjonale egenarter. - Fra NSUF's førerorgan.   
1987_5  Folk og Land  Ole Brunæs - in memoriam.   
1987_4  Folk og Land  Tiden er inne. - Omvurdering av krigstiden og det såkalte rettsoppgjøret bør nå innledes. Av redaktør Idar Aarheim.   
1987_3  Folk og Land  Quisling hadde edle motiver. - Av P.O.Storlid.   
1987_2  Folk og Land  Quislings 9.april - regjering - trygt basert i nødretten.   
1987_10  Folk og Land  Tullprat at London-Regjeringen var helter. Av Lingeveteranen Svein Blindheim.   
1987_1  Folk og Land  Stalin planla krig mot Tyskland.   
1986_9  Folk og Land  John Sand: "1940 og Kapitulasjonsvilkårene."   
1986_8  Folk og Land  Verdens største skipskatastrofe da allierte senket bergensbåten "Goya" med 7000 flyktninger.   
1986_7  Folk og Land  John Sand: Det var flere som ikke forstod, at krigen var slutt for Norge 10.06.40.   
1986_6  Folk og Land  ""Sol i arbeid". - En rekke kjente kunstnere medvirket fra 1943."   
1986_5  Folk og Land  Slike "bevis" ble Nasjonal Samling dømt etter: Flygebladet som utkom den 08.04. 1940.   
1986_4  Folk og Land  ""Likevel var han med på rettssviket". Høyesteretsadvokat Herman Knudtzon."   
1986_3  Folk og Land  Flere medlemmer av NS og frontkjempere var sentrale skikkelser under felttoget i Norge 1940.   
1986_1  Folk og Land  Vidkun Quisling og fredsåret 1986. Stortingets egenrådige forlengelse av sin funksjonstid.   
1985_9  Folk og Land  Dødsstraffen. - Fem kjente personer intervjuet.   
1985_8  Folk og Land  Så snakker vi om likvidasjoner - i Danmark og Norge.   
1985_7  Folk og Land  Hans Werner Neulen: "An Deutcher Seite". Frivillige i Wehrmacht og i Waffen SS.   
1985_6  Folk og Land  Tore Dyrhaug i Bergen Arb.blad: Artikkel om hans bok: "Norge okkupert. - Tyske etterretning i Norge og Normenn 1940-1945". - Det fremgår hvordan tyskerne bedømte stemninger og situasjoner. Mener at motstandskampen hadde dype sprekker.   

Page 8 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 141, ending on 160

Hjelp og info