SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
104907    Avis notater  23.10.1993 
105163    Kvardagsliv i krig  04.12.1986 
113587    Tysk dokument  07.04.1941 
118195    Tysk dokument, Fuglesang og Quisling nevnt  12.10.1942 
106182    Brev til Himmler, omhandler også norske forhold  18.05.1942 
113588    Tysk dokument: Deutschland - Norwegen  07.04.1941 
114612    Bevisopptagelsen i Skancke saken avsluttes i dag   
115124    Quisling sammen med «ministrene» for siste gang  18.10.1945 
106951    Kopi av Dødsattest Vidkun Quisling  07.07.1959 
110261    PRISEDOM, beslag av skip og last i henhold til folkerettens prisrettsregler.   
113589    Tysk dokument vedr. politiske forhold i Norge  28.09.1941 
117429    Besprechungsergebnis der norwegischen Ministerkonferenz, tysk dokument  06.02.1945 
118197    Tysk dokument, omtaler Quisling  13.03.1943 
116150    Dokument vedr. Kapitulasjonen 10.06.1940 samt tilstøtende temaer  01.10.1947 
115639    Referat av samtaler, samt håndskrevet erklæring.   16.08.1945 
116407    MOTOPPGJØRET  01.01.1980 
120247    Engler i Hitlers hær   11.11.2000 
112056    Norsk nazi-nett avsløres. Gammel-nazister har «kameratlag» over hele landet  07.08.1978 
116408    Forsikringsinnmeldte NS-medl's motoppgjør  01.01.1980 
118712    Politisk kontroversiell  13.11.1999 

Page 8 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 141, ending on 160

Hjelp og info