SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1997_4  Folk og Land  Quislings opprop 18.april 1940: La landet få fred!   
1976_6  Folk og Land  Uverdig å sverte et menneske fordi man er politisk uenig. Om Quislings arbeide ved Moskva-legasjonen.   
1958_8  Folk og Land  Sannheten kommer frem: Londonregjeringen uvitende om de britiske raids. Våget ikke å si fra p.g.a. "quislingene".   
1959_18  Folk og Land  Det røde innhav som truer oss. Konrad Sundlo nevner to ting: 1. Tyske offiserer på Kolsås og den stadig voksende sovjet-russiske innflytelse på Nord-kalotten.   
1968_11  Folk og Land  Norge i brennpunktet 1939-40. Et anstendig norsk arbeide av dr.Nils Ørvik.   
1965_7  Folk og Land  Svensk omtale om Wieseners bok; interessant.   
1980_6  Folk og Land  Døden reddet Gustav Vigeland fra bannstrålene i 1945.   
1956_17  Folk og Land  Da skyldige anklaget uskyldige. - Av sorenskriver Ottar Huuse.   
1958_14  Folk og Land  Forbundet for Sosial Oppreisning. Avdeling S-Trøndelag holder årsmøte i Trondheim 18.april.   
1989_9  Folk og Land  Norsksinnet medarbeider gjorde Terboven rasende. - Hans-Hendrik Neumann.   
1962_15  Folk og Land  Olaf Holm: Dårekisten! Drepende kritikk av Stortingets sinnsvake handlinger våren/sommeren 1940.   
1963_16  Folk og Land  Prost Hedem om "et aktuelt problem". Artikkel i "Nationen" for 29. April. Tar for seg bl.a. Stortingets hemmeligholdelse av rapporten fra den militære undersøkelseskommisjon.   
1965_8  Folk og Land  Den norske kapitulasjon i 1940 - v/Odd Melsom.   
1973_8  Folk og Land  Ralph Hewins: Hitlers psykologi - og andres.   
1976_7  Folk og Land  Hvis vi NS-folk blir nektet å sitte på Storlinget, skal vi heller ikke betale skatt?   
1961_30  Folk og Land  Arminius: Tyskland og vi. Verdien av NATO-medlemsskapet står nå sin prøve.   
1997_5  Folk og Land  Churchill ville forbedre den engelske rase. - Bokanmeldelse.   
1985_6  Folk og Land  Tore Dyrhaug i Bergen Arb.blad: Artikkel om hans bok: "Norge okkupert. - Tyske etterretning i Norge og Normenn 1940-1945". - Det fremgår hvordan tyskerne bedømte stemninger og situasjoner. Mener at motstandskampen hadde dype sprekker.   
1956_23  Folk og Land  Red. Toralv Fanebust: Mitt åpne brev til Dommerforeningen.   
1960_17  Folk og Land  Lærernes kamp mot sannheten. Læreraksjonen i 1942 var en kamp mot Quisling og ikke mot okkupasjonsmakten. Og "gefundenes Fressen" i den tyske bekjempelse av norsk selvhevdelse.   

Page 14 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 261, ending on 280

Hjelp og info