SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
105511    PROGRAM FOR NASJONAL SAMLINGS RIKSMØTE I STAVANGER MED OLSOKSTEVNE VED HAFRSFJORD   26.07.1935 
111377    Tysk dokument  02.09.1944 
117777    FRU QUISLINGS BOK: Rugger på bildet av Quisling  27.09.1980 
105258    Brev til Randolf Alnæs   02.12.1993 
114707    ARTIKKEL = Victor Mogens fortsetter sin forklaring    
120083    BOKKAPITTEL = Overvåking av Terboven  1945 
117012    Flere brev mellom Maria og Arne Quisling  02.03.1960 
117780    Brev til Arne Quisling  15.01.1979 
111381    Tysk dokument, Quisling er omtalt   
105516    Tyske dokumenter som omhandler Tyskland-Skandinavia-Norge 1939-40  1939-1940 
120086    Intervju med Einar. Ungdomsfylkingen. Kampen om nasjonal ungdomstjeneste   
104497    Martin Gunnar Knutsen: Bittert oppgjør.  15.12.1989 
117017    Supplerende opplysninger vadrørende Vidkun Quislings bisettelse meddelt av fru Haria Quisling og nedskrevet 29.06.1959 følgende da  29.06.1959 
120089    Et skrift om TORALV FANEBUST AV ADVOKAT ERLING UELAND  07.1975 
104754    Oslo i den finske frihetskamps tegn. Stort folkestevne igårkveld. Quisling: Tyskland og Finland redder oss fra bolsjevismen.  07.1941 
112154    Om Sophus Kahrs    
106285    Tysk dokument, Norske omtalt  09.09.1944 
113435    NORGE I KRIG. Den sprengte broen ved Minnesund.  18.03.1997 
117787    Supplerende opplysninger vedrørende Vidkun QUislings bisettelse, meddelt av fru Maria Quisling og nedskrevet 29.6.1959 og følgendedagæ.   Ralph Fossum 
106286    Tysk dokument  26.09.1944 

Page 18 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 341, ending on 360

Hjelp og info