SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
105280    Utlevering av Vidkun Quislings urne  21.05.1959 
114728    Påstand om livsvarig fengsel for Herman Harris Aall  04.09.1947 
115497    Ropet mot urætten  01.01.1961 
105028    Quisling appellerer til kongen  21.08.1986 
117548    Referat fra møtet 18.mars 1948 vedrørende spørsmålet om helsepersonell som blir forfulgt for samarbeid med fienden.   
105029    Nazi Protocol for sale ..   17.07.1986 
104518    ARTIKKEL = Bjørn 0strings velkomsthilsen  1943 
104519    ARTIKKEL = Om Hitler hadde seiret - hva da?   
104520    bokkapittel = VIDIKUN QUISLINGS HISTORISKE TALE  07.04.1932 
105032    Tysk dokument, Quisling  18.06.1929 
107074    Brev til Quisling  06.10.1933 
120113    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  12.02.1942 
107077    Brev til Vidkun Quisling  28.06.1933 
116019    Tysk dokument, Norske forhold omtalt  1979 
117043    Granskningskommisjonens resultater.   
106310    Det er ikke grobunn for nazisme i Norge idag   
110900    Rinnan-saken  1997 
104525    ARTIKKEL = Herr redaktør  07.1993 
107079    Gjenpart. Quisling-møtet på Toten.  13.10.1933 
115510    Stortillgsmøter på Hamar og Elvereum. tirsdag den 9. april 1940. Møte på Hamar kl. 13. President: Ham bro. Dokument nr. 2.  1945 

Page 20 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 381, ending on 400

Hjelp og info