SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
117747    Norsk notat vedr. lov  18.03.1968 
115444    Fra Paul Getty til Quisling   
117748    Testament, vedr. Maria Quisling  1968 
105738    «Folk og land» - ei ufarleg NS-avis  08.01.1994 
117749    TESTAMENT   
105739    «Folk og land» - ei ufarleg NS-avis  08.01.1994 
116982    Aufzeichnung des Regierungsrats Hagemann (Oslo)  16.04.1944 
117750    Utkast til testament. Maria Quisling  04.03.1967 
116983    Aktennotiz für Reichsleiter Rosenberg  30.05.1941 
117751    Utkast til testament! Maria Quisling   
118519    Medlem av NS allikevel ikke nazist?   12.01.1990 
105232    Oversikt over henrettede og benådete etter okkupasjonen   
117752    Utkast til testamente, Maria Quisling   
118520    Brev til Hans Werner Neule  25.01.1983 
114425    Var Quisling nasist? Håndskrevet.   
115961    Håndskrevet notat til Quisling  04.1934 
117753    utkast til testament, Maria Quisling   
110842    Waren Sie Idealisten, Verblendete, Patrioten oder Verräter?    
115450    NS Fører Vidkun Quisling utnevner .... NS partiarkiv mm   
117754    Utkast - momenter til testament. Maria Quisling   

Page 14 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 261, ending on 280

Hjelp og info