SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
103080  HARTMANN, SVERRE ADVOKAT  QUISLINGS KONFERANSE MED DEN TYSKE OVERKOMMANDO 3.APR 40 I KØBENHA   
103081  VOGT, BENJAMIN  QUISLING: MENNESKE OG FORBRYTER   
103082  HARTMANN, SVERRE ADVOKAT  INVASJONENS BAKGRUNN OG SCHARFFENBERGS BOK   
103083  SCHARFFENBERG, JOHAN OVERLE  OPPGJØR NÅ - ANSVARET FOR DET SOM HENDTE FØR 9.APRIL   
103093  EN AV 'HELTENE'  MAGNE SKODVIN OG KRIGEN  29.06.1990 
103095  TAMM, DITLEV  RETSOPGØRET EFTER BESÆTTELSEN - NOEN SIDER OM SEIDENFANEN OG VQ   
103106  BØHN, LEIF  STORVERK OM HJEMMESTYRKENE - OMTALE AV KJELDSTADLIS BOK   
103108  AARHEIM, IDAR REDAKTØR  HETSEN MOT VIDKUN QUISLING - TORTUR SYDSPISSEN  7.08.1987 
103109  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  3500 UNIKE NS-FOTOS FUNNET (PÅ ET LOFT I OSLO)  26.01.1985 
103110  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  QUISLINGS KVINNER - BILLEDARKIV - KVINNER - DIV FOTOS  28.01.1985 
103111  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  MED DØDEN PÅ LUA - NS-FOTOS - FRONTKJEMPERE  29.01.1985 
103112  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  DØMT TIL DØDEN I EKSPRESSFART - RETTSAKEN MOT VQ  27.02.1988 
103123  ULATEIG, EGIL  DAVID IRWING HATES OG TILBES - NAZIGURUEN - JØDER,GASSKAMRE   
103135  PEDERSEN, MARNA  ETTER OSS KOMMER SYNDFLODEN - TILSVAR TIL RAAUM  2.03.1993 
103138  RAAUM, RAAG  NASJONALISME -  12.01.1993 
103153  SKODVIN, MAGNE PROFESSOR  KRIG OG OKKUPASJON 1940 - TILSVAR TIL ALBERT WIESENER  5.04.1971 
103157  WIESENER, ALBERT H R ADV  KRIG OG OKKUPASJON I 1940 - REPLIKK TIL PROFESSOR SKODVIN  16.03.1971 
103176  AARBERG, BENDIK  TIL GULATING LAGMANNSRETT AD DOMSAVSIGELSE  1.12.1947 
103177  AARBERG, BENDIK  TIL ? - SITATER FRA KOHT:FRÅ SKANSE TIL SKANSE, GULLET MV  9.07.1965 
103230  ERIKSEN, ERIK A  QUISLING - HVEM VAR HAN?   

Page 29 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 561, ending on 580

Hjelp og info