SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
104448    Tysk dokument, Norwegen  13.03.1943 
104704    Norsk Telegram til Quisling med Gratulerer med dagen.  18.07.1936 
107002    Den Quisling'ske «folkereisning»   
113384    Ivo de Figueiredo: Historie og moral. Okkupasjonsundervisningen i skolen  07.10.1996 
115944    NORWEGIAN ARMY CHIEF ESCAPES DAGGER ATTACK  06.02.1932 
107004    Statsråd Quislings "folkereisning"   
113898    Konstruert "Stortingsmøte på Elverum 9. april 1940"   28.08.1945 
104707    Telegram til Quisling. Vi takker vaar fører.  02.10.1936 
107005    Nordisk folkereisning i Norge   
104708    Telegram til Vidkun Quisling, HJERTELIG TAK FOR FOREDRAGET   02.10.1936 
107517    NS-størrelsene fletter matter  1945 
114156    Høyesterettssak (mortifikasjonssak)  24.06.1955 
118252    Manus, omhandler Quisling, Terboven mm   
107007    Under falsk flagg  05.06.1931 
112112    Vi er på rett vei   
117745    Utkast til TESTAMENT. Maria Quisling  11.11.1969 
114674    Hoel anså tyskerne for fiender  1949 
116978    Rapport til OSLO POLITIKAMMER (LANDSSVIKAVDELINGEN) Ad: Sak. Arthur Qvist  12.11.1948 
107524    VIDKUN QUISLING  25.01.1933 
113907    En generasjon krever oppreisning Notater av Halvor Diesen  09.1982 

Page 13 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 241, ending on 260

Hjelp og info