SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
105968    RERSOPPGJERET etter krigen var KOMMUNISTISK  29.09.1993 
112606    Bokside, Bondeorganisasjonene, NS   
116447    Sehr geehrter Herr Hartmann!  27.03.1957 
118495    Kaprolats webside til ære og til minne om de norske frontkjemperne  19.04.1999 
112096    Til lagsstyre eller tillitsmann   
118496    Kaprolats webside  12.04.1999 
118241    NORGES SS   
105464    Hva frontkjemperne kjempet for  03.01.1952 
104443    Bericht über Norwegen  12.10.1942 
106997    Brev til: Major Vidkun Quisling, vedr. Walter Fürst  07.05.1935 
116451    Tysk brev til Hartmann  14.07.1956 
104444    Tysk dokument vedr. Freiwilligen Legion Norwegen og Vidkun Quisling   
105975    Bokside, omhandler diverse fra 1941, deriblant: De 43 organisasjoners henvendelse til Terboven.    
104447    Brev til Berger omhandler blant annet Quisling  23.12.1942 
104703    Gratulasjonstelegram til Quisling  1936 
105977    DEN NORSKE LEGION I Opprettelsen   
107001    Fascisten i regjeringen  05.06.1931 
108270    Lev livet farleg: Putt ein papirtiger i postkassa   
112103    Vidkun Quisling, informasjon på tysk  24.10.1945 
118247    Tyskt dokument, forhold i Norge rett etter krigen   

Page 12 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 221, ending on 240

Hjelp og info