SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
103824  HARTMANN, SVERRE ADVOKAT  TV OG 9.APRIL  28.04.1980 
118620  Vidkun Quisling  Til: Fylkesfører SPJELDNES  28.04.1945 
108485  LIE, NILS GUNNAR  HOLMGANG - TV2 28/3-1995 (FJØRTOFT,BAARDSETH,OLSTAD M FL)  28.03.1995 
100098  ARNTZEN, SVEN H.R.ADV  ER DET RETTFERDIG? - (SVAR FRA ARNTZEN)  28.03.1949 
111029  HOFF, LARS  Fakkel mot kunnskapsvakuumet  28.02.1997 
111049  THUE, FREDRIK W.  Historieskriving og dømmekraft  28.02.1997 
112117  JØRGENSEN, STEN INGE  Kriminalhistorie  28.02.1997 
120176  AFTENPOSTEN = Berit Nøkleby   Da Hitler forsøkte å utnytte Norges rikdom  28.01.2001 
100240  GRUDE, RAGNAR S  OMTALE AV LYDBÅNDOPPTAK MED HALVDAN KOHT  28.01.1991 
103110  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  QUISLINGS KVINNER - BILLEDARKIV - KVINNER - DIV FOTOS  28.01.1985 
107457  WRIGHT, CARL P STORT.REPR.  TIL HARALD FRANKLIN KNUDSEN - OM ELVERUMSFULLMAKTEN 28/1-1960  28.01.1960 
113890  CAHL P. WRIGHT   Brev til: Harald Franklin Knudsen  28.01.1960 
104195  WRIGHT, CARL P STORT.REPR.  TIL HARALD FRANKLIN KNUDSEN - BL A ALLIERTE SPIONASJE  28.01.1960 
101363  NTB  QUISLING PLANLA MILITÆRKUPP I 1933  27.12.1991 
102008  VOGT, LORENTZ DIREKTØR  FERDINAND SCHJELDERUP ERINDRER VIDERE  27.12.1947 
115960  NORMAN, OLA  Brev vedr. Quisling  27.12.1944 
118432  CARLSEN, TERJE  Gerhardsens vakling var ikke enestående  27.11.1999 
118481  CARLSEN, TERJE  Gerhardsens vakling var ikke enestående  27.11.1999 
110657  HAMAR ARBEIDERBLAD  ARTIKKEL = Skuffet Benkow  27.11.1996 
100650  QUISLING, MARIA  QUISLING,ARNE (VIDKUNS BROR) (TAKKER FOR PENGER, HEWINS MM)  27.11.1967 

Page 21 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 401, ending on 420

Hjelp og info