SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
103365  JOHANSSON, ARVID REDAKTØR  BERGSOKNING MED BOK OM NORSKE FRONTKJEMPERE I KRIG I FINLAND  22.05.1993 
115072    Bergsvik trekker tilbake et uttrykk om Lauritz Sand   24.11.1950 
104443    Bericht über Norwegen  12.10.1942 
108290  SELLÆG, ARNE  BERYKTET STORNAZIST RØMTE TIL ARGENTINA   
117429    Besprechungsergebnis der norwegischen Ministerkonferenz, tysk dokument  06.02.1945 
1955_26  Folk og Land  Bestemtes Norges skjebne i London? Bak emigrantklikkenes kulisser. Art.1.   
1955_33  Folk og Land  Bestemtes Norges skjebne i London? Blad fra London-tiden.   
117924  ASPHEIM, ODD V.  Besværlig fødselsdag  05.08.1998 
114490  Ragnar S. Grude, Samfunnsliv  Betraktninger  20.06.1997 
111214  Per Lødrup  Betraktninger i anledning rettsoppgjøret  10.06.1948 
101781  OLSTAD, ANTON OBERSTLØYTNAN  BETRAKTNINGER MED UTGANGSPUNKT 'APRIL 1940. EN KRIGSDAGBOK'   
116144  Per Lødrup   Betraktninger rettsoppgjøret  10.06.1948 
115350    Betraktninger rundt okkupasjonen og London regjeringen  1988 
101023  BEST, WERNER DR JUR  BETRIFFT: VIDKUN QUISLING  25.12.1948 
117858    BEVARING AV INO's BIBLIOTEK!  10.01.1998 
108019  GLEINSVIK, ALBERT  BEVISENE FORTELLER SITT: VI VAR I KRIG 10.JUNI 1940  16.07.1984 
114612    Bevisopptagelsen i Skancke saken avsluttes i dag   
118149    BILAG. UTEN NUMMERERING, manus med mangler  10.04.1940 
118103    Bilde av Gimle   
111990    Bilde av Quisling  1940 

Page 22 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 421, ending on 440

Hjelp og info