SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
1984_2  Folk og Land  Blodbadet i Bergen i 1944. Bombing av Holen barneskole.   
118542  Bye, Anders  Blomster og blod  26.09.1978 
104504  Nils Christie  Bok = Fangevoktere i konsentrasjonsleire  1972 
104548  Sigurd Stinessen  Bok = Quisling : efter foredrag i høittaler  10.1933 
105515  ARNOLD TOYNBEE and VERONICA M. TOYNBEE  BOK = The War and the Neutrals ( The Western Political Quarterly )  1956 
105680  KVERNES, EILERT   Bok om Quisling-slekta  26.08.1993 
111876    Bok sider VIDKUN QUISLINGS FORSVARSTALE i lagmannsretten september 1945   18.07.1987 
105946    Bok: Fem år under tysk okkupasjon   
1974_9  Folk og Land  Bokanmeldelse: "Aftenposten i søkelyset". Forf.: Bengt Calmeyer/Kjell Olav Mathisen.   
1954_34  Folk og Land  Boken om Quislingsaken.   
120083    BOKKAPITTEL = Overvåking av Terboven  1945 
104520    bokkapittel = VIDIKUN QUISLINGS HISTORISKE TALE  07.04.1932 
104470  Hans Fredrik Dahl  Bokside fra "En fører for fall"   
110678    Bokside om Per Kristian Rygh og andre   
112606    Bokside, Bondeorganisasjonene, NS   
105975    Bokside, omhandler diverse fra 1941, deriblant: De 43 organisasjoners henvendelse til Terboven.    
114379    Bokside: 2. Weltkrieg   06.1973 
118348  P. O. Storlid  Boksider = NORSK MILITÆ RT TIDSSKRIFT: Frivillige på tysk side i Annen Verdenskrig  1981 
117528  Olav Vesaas  Boksider = Olav Vesaas: Rolf Jacobsen - en stifinner i hverdagen  1994 
120128  MALCOLM MUNTHE  Boksider = SWEET IS WAR   

Page 24 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 461, ending on 480

Hjelp og info