Søk og søkefunksjoner

Da er vi ferdige med å integrere Emneregisteret og ”de blaa” inn i en samlet database. dette finner du på www.sno.no Samtidig er alle dokumenter sydd sammen slik at dokumenter på flere sider framstår som et dokument. Alle gamle søkekriterier blir videreført og i tillegg er alle dokumentene OCR skannet. Dette betyr at store mengder data fra dokumentene også søkbart. Det blir viktig å kunne avgrense søkene. Dette kan en gjøre ved bruk av følgende tegn + rett framfor søkeordet betyr at dette søkeordet skal være med – utelukker påfølgende ord og ”xxx” gir treff som stemmer helt overens med søkebegrepet.

Eksempler på søk: +quisling +april -1940       +quisling +april +1940       “Hamar og Elverum”

Deretter kan en sortere på Datafeltene:

IDNR FORFATTER TITTEL DOK DATO

Trykk ved / på headingen. Det sorteres på laveste og høyeste verdi.

Søkefunksjon i PDF filer:

Der en får treff, for eksempel på avissidene som kan inneholde mange sider. Hent opp siden og benytte Ctrl + F for å få opp søkefelt. Søker i hele den nedlastede siden. En rask måte å søke seg fram på.