Litt om og oppdatering av arkivet

SNO arkivet ble etablert igjennom oppsamling av dokumenter fra 1980 tallet og fram til tidlig 2000. Det var medlemer av INO som stod for dette og systematisering ved hjelp av nøkkelord knyttet til det enkelte dokument. En av INO’s medlemer var tidlig ute i 1985 me PC og lærte seg dBase på kort tid. Registerets digitale del ble derfor etablert. 60 – 65% av arkivet fikk stikkord på denne måten. Disse da er gjenbrukt. I 2014 ble alle dokumentene OCR lest og indeksert opp. “Alt” er nå søkbart. Det mangler tittel på endel og arbeidet med å registrere dette pågår, men det tar tid. I denne sammenhengen har vi kommet over enkelte dubletter. Disse vil bli listet her og dokumentene etterhvert slettet.

114645 slettes, dublett av 114643