Monthly Archives: September 2014

Oppdateringer på sno.no

Da er vi igang med oppdateringen av Tittelfeltet, dokument dato osv. Noen få poster er merket XX i tittelen, dette er dokumenter det er oppdaget kopier av. De skal slettes. Vedrørende dokumentdato så noteres Eksakt dato, der det finnes data om dette. Finnes bare året merkes dette 01.01.xxxx. Finnes måned og år merkes dette 01.xx.xxxx.

Oppdager noen opplagte feil, vennligst gi meg beskjed.

 

SNO øker

3. september hadde vi 156 økter, hvorav 115 var nye besøk. Etter oppstart av nytt skoleår ser vi en pen økning av besøkende på www.sno.no

140903_SNO