Monthly Archives: August 2014

Søkefunksjon i PDF

Der en får treff, for eksempel på avissidene som inneholder mange sider. Hent opp siden og benytte Ctrl + F for å få opp søkefelt. En rask måte å søke seg fram på.

Aktiviteter på www.sno.no

Jobben er gjort med bearbeidelse av alle PDF filene og oppbygningen av ny database basert på data vi hadde og OCR data fra filene. Vi har ikke møtt noen utfordringer av betydning under veis, alt gikk egentlig greiere enn vi trodde.

Vi ligger på over 2000 økter pr måned med over 8000 side visninger. 4:13 i gjennomsnittlig øktvarighet. 70% er nye besøkene siste måned og 75% av trafikken er fra Norge.

Vi har forbedringspotensial. Med oppgraderingen er flere tusen nye dokumenter tilgjengelig etter OCR behandlingen. Det er der vi ikke har noen tittel på dokumentet. Her er det behov for bidrag fra brukerne. Dette kommer under normalt vedlikehold og det samme med en mindre serie dokumenter fra nyere arkiver som ligger klar for integrering.

Hva gjør vi framover?

Har SNO gjort jobben eller skal vi se om det er andre arkiver som kan inngå. Alt vedrørende Norge i perioden 1940 – 1945, opptakten til og historien etter denne perioden hører med. Hva mener Dere, brukerne?  Er det noen som kan ofre noen minutter på tilbakemelding? lasse@tur.no