Oppdateringer av tittel på dokumenter

Per. O. Stolid har gått igjennom endel av de blå permene og har angitt tittel, dato og opphav på dokumentene. Dette er av seriene som ikke har dette fra tidligere. Dataene er på vei inn. Takk til Per O. Storlid.

Dokumentene er allikevel søkbare i og med at dokumentene er OCR lest.

20150628_165850