SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
102552  NILSEN, ÅSE  QUISLINGBIGRAF HANS FREDRIK DAHL:NOEN VIL SYNES JEG ER FOR SNILL  29.10.1992 
100741  SØRENSEN, ØYSTEIN DR PHILOS  HØYT STØYNIVÅ LITE NYTT (OM FJØRTOFT:'PÅ FEIL SIDE')  29.10.1991 
117769  Hermod Lannug  Brev til Finn Thrana, Ad fru Maria Quislings dødsbo  29.10.1980 
105968    RERSOPPGJERET etter krigen var KOMMUNISTISK  29.09.1993 
1953_35  Folk og Land  Den danske 9.april-politikk ble proklamert 3 år før besettelsen. Stauning var i London i 1937  29.09.1953 
105366    Tysk politikk i Norge, oversettelse  29.09.1942 
100682  DAHL, HANS FREDRIK PROFESSO  SANNHETEN OM KUNSTSAMLEREN QUISLING - LURT TRILL RUNDT  29.08.1984 
106087  Morgenbladet = Chr . Christensen  ARTIKKEL = Quisling-brevene: Flere og flere spØrsmål krever nå et klart svar  29.08.1984 
103304  AFTENPOSTEN  QUISLINGS PAPIRER TATT AV PASIENT PÅ GIMLE  29.08.1984 
115139    Aktuell - Dette viste ikke London-regjeringen  29.08.1970 
1953_32  Folk og Land  De tyske varemerker. (Om allierte tyverier av tyske patenter og oppfinnelser).  29.08.1953 
1953_31  Folk og Land  Tvangsarbeid - slavearbeid. Sakset fra "Arbeidsgiveren", nr. 17 1953.  29.08.1953 
115785  N.S.U.F.  Møteinnkalling. "Norges skjebnetime"  29.08.1940 
101829  VARDEN  NÅR BØNDENE FÅR SVEVO (OM BYGDEFOLKETS KRISEHJELP)  29.08.1933 
116973  Bjørn Østring  Brev til Politikammeret, Arendal ad. Arthur Quist  29.07.1948 
118384    Norge under okkupasjonen  29.06.1996 
103093  EN AV 'HELTENE'  MAGNE SKODVIN OG KRIGEN  29.06.1990 
117017    Supplerende opplysninger vadrørende Vidkun Quislings bisettelse meddelt av fru Haria Quisling og nedskrevet 29.06.1959 følgende da  29.06.1959 
115593  NS  P.M. nr 9, Propaganda-meddelelser  29.06.1934 
107113  M. Sterri  Brev til Vidkun Quisling  29.06.1933 

Page 15 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 281, ending on 300

Hjelp og info