Author Archives: admin

Søkefunksjon i PDF

Der en får treff, for eksempel på avissidene som kan inneholde mange sider. Hent opp siden og benytte Ctrl + F for å få opp søkefelt. Søker i hele den nedlastede siden. En rask måte å søke seg fram på.

Litt om og oppdatering av arkivet

SNO arkivet ble etablert igjennom oppsamling av dokumenter fra 1980 tallet og fram til tidlig 2000. Det var medlemer av INO som stod for dette og systematisering ved hjelp av nøkkelord knyttet til det enkelte dokument. En av INO’s medlemer var tidlig ute i 1985 me PC og lærte seg dBase på kort tid. Registerets digitale del ble derfor etablert. 60 – 65% av arkivet fikk stikkord på denne måten. Disse da er gjenbrukt. I 2014 ble alle dokumentene OCR lest og indeksert opp. “Alt” er nå søkbart. Det mangler tittel på endel og arbeidet med å registrere dette pågår, men det tar tid. I denne sammenhengen har vi kommet over enkelte dubletter. Disse vil bli listet her og dokumentene etterhvert slettet.

114645 slettes, dublett av 114643

 

Oppdateringer av tittel på dokumenter

Per. O. Stolid har gått igjennom endel av de blå permene og har angitt tittel, dato og opphav på dokumentene. Dette er av seriene som ikke har dette fra tidligere. Dataene er på vei inn. Takk til Per O. Storlid.

Dokumentene er allikevel søkbare i og med at dokumentene er OCR lest.

20150628_165850

 

Oppdateringer på sno.no

Da er vi igang med oppdateringen av Tittelfeltet, dokument dato osv. Noen få poster er merket XX i tittelen, dette er dokumenter det er oppdaget kopier av. De skal slettes. Vedrørende dokumentdato så noteres Eksakt dato, der det finnes data om dette. Finnes bare året merkes dette 01.01.xxxx. Finnes måned og år merkes dette 01.xx.xxxx.

Oppdager noen opplagte feil, vennligst gi meg beskjed.

 

SNO øker

3. september hadde vi 156 økter, hvorav 115 var nye besøk. Etter oppstart av nytt skoleår ser vi en pen økning av besøkende på www.sno.no

140903_SNO

Søkefunksjon i PDF

Der en får treff, for eksempel på avissidene som inneholder mange sider. Hent opp siden og benytte Ctrl + F for å få opp søkefelt. En rask måte å søke seg fram på.