SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
120223    Rittmester Arthur Qvist, Av Eidsivating lagmannsretts dom 5, april 1948   05.04.1948 
115104    Tyskerne ville sprenge kvartalet mellom Grand og Universitetsgata    
118688    Quisling på Koldingshus  18.06.1939 
105145    Tysk dokument i forbindelse med "Hasselmann" og skijegerbataljonen  30.06.1944 
113313    När Quisling förde Nansens kamp mot död och fasa i Ryssland   
113314    Manuskript  17.05.1943 
117155    Fransk dokument sendt Quisling  28.12.1934 
118179    Tyske dokumenter vedr. Legionen  10.02.1943 
113572    Fvh. Fylkesmann Petersens forsvarstale  07.08.1946 
115109    Riisnæs tar avskjed med Quisling  19.10.1945 
118694    Dokumentliste fra Quislings arkiv  09.05.1945 
115111    David Monrad Johansen dømt til 5 1/2 års tvangsarbeid  08.11.1945 
116135    Angrep på statsforvaltningen  1946 
120231    Krigen utvikler seg på stadig nye fronter   
105914    Tragedien i Kanelen  02.07.1994 
110504    NORGE BESATT av tyskerne. Også byer i landet som Hamar.  10.04.1940 
104641    Brev til: Major Quisling  05.09.1934 
117417    Tysk dokument vedr. Norske forhold, Quisling, Terboven blant de nevnte  20.06.1940 
106172    Norsk regjeringskomite for de besatte områder oppnevnt av Høyesterett med tysk samtykke  15.04.1940 
118698    The Britieh Prime Minister London.  11.10.1939 

Page 6 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 101, ending on 120

Hjelp og info