SNO arkivsøk

Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.

Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.

Idnr Forfatter Tittel Dok Dato
118667    Brev til Vidkun Quisling  30.11.1938 
106142    INTERVJU MED JOSTEIN BERGE   
106910    ANSVARSLØS OG LANDSSKADELIG   15.02.1937 
111756    Rettsoppgjør   
118412    QUISLING PÅ MUSEUM  03.07.1999 
116621    Utdrag fra straffe- og erstatningssaker mot E. Blehr  01.01.1948 
117133    Telegram fra Quisling  20.08.1935 
117389    Aufzeichnung des Regierungsrats Hagemann (Oslo)  16.04.1943 
116622    Påtalemyndigheten mot Rolf T. Bjerke  15.05.1950 
117390    Tysk dokumentside  16.04.1943 
105381    HEMMELIGHETEN OM KAMPEN OM NORGE I 1940  05.1950 
115599    NS MEDDELELSER  04.05.1935 
115855    Privat krigføring, vedr. Asbjørn Sunde, sabotasje, drap. Samt bokliste vedr. frivillige  07.03.1996 
117391    Tysk side som blant annet nevner Terboven  16.04.1943 
104616    Brev, gratulasjoner til Fru Quisling  14.10.1929 
115600    NS MEDDELELSER. HAFRSFJORD STEVNET  06.1935 
117392    Tysk dokumentside vedr. Norske forhold   
118672    HERR MAJOR VIDKUN QUISLING, OSLO. KJÆRE MAJOR QUISLING.  04.09.1935 
104617    Personlig brev til fru Quisling  08.05.1934 
116881    MÅ HISTORIEN SKRIVES OM?   19.03.1994 

Page 3 of 182, showing 20 records out of 3625 total, starting on record 41, ending on 60

Hjelp og info